Etap rozwoju projektu – wczesna faza wdrożeniowa – Badania i Rozwój

Wirtualna Elektrownia EPC

– złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących jej pracą.

– system pomiaru, nadzoru i sterowania, realizujące funkcje zarządzania energią elektryczną wraz z jej magazynowaniem lub zużywaniem na poziomie każdego z odbiorców.

Funkcje systemu sterowania i nadzoru mikrosieci niskiego napięcia

– analiza parametrów oraz ilości generowanej energii w OZE,

– sterowanie odbiornikami,

– sterowanie pracą ładowania zasobników energii elektrycznej,

– powiadamianie właścicieli o szczytowej generacji jednostek OZE,

– wirtualny podglądu danych,

– konfiguracja systemu w trybie online,

– archiwizacja danych.

System obejmuje elementy takie jak sterowniki oraz serwer sieciowy, posiadający system algorytmów sterujących. Dla każdego z odbiorców energii w celu optymalizacji pracy systemu oraz umożliwienia autonomicznej pracy mikrosieci przewidziano zasobniki energii elektrycznej współpracujące z układem przekształtników.