Wirtualna elektrownia
energia odnawialna. zielony przemysł it. magazynowanie energii.

energia odnawialna

Odpowiedź na wzrastające zanieczyszczenie środowiska spowodowane, nie wykorzystaniem tradycyjnych paliw do produkcji prądu.

zarządzanie energią

Skuteczne sterowanie zużyciem energii w budynkach-maksymalne wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych

bilansowanie energii

Nowoczesny system, wspomagający sieć elektroenergetyczną, w której pojawia się energia ze źródeł odnawialnych

Przyszłość jest teraz

E-Power Control powstał na bazie integracji doświadczeń specjalistów z branż energetyki
klasycznej i odnawialnej, automatyki, wysoko rozwiniętych technologii IT, mechaniki i
budowy pojazdów elektrycznych oraz wizjonerów technologicznych wytwarzających
technologie przyszłości.

%
Zielonej energii
%
Innowacji
+
testowych instalacji

Czym jest E-power control?

wirtualna elektrowania

Układ powiązanych rozproszonych jednostek wytwórczych energii odnawialnej,
systemu zarządzania oraz użytkowników końcowych energii elektrycznej. Pozwala na
bilansowanie sieci elektroenergetycznej w regionie działania różnych źródeł energii w tym
energii odnawialnej.

Nowoczesne rozwiązanie

Zarządzanie energią

System steruje energią elektryczną dzięki funkcji przewidywania produkcji energii elektrycznej oraz dokonywania bieżących pomiarów produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wiatr, woda, słońce) bezpośrednio przy źródłach. Następnie rozdziela energię zaspokajając bieżące zapotrzebowanie budynków podłączonych do systemu, a jej resztę magazynuje na potrzeby późniejszego zużycia. Dzięki temu użytkownik końcowy ma możliwość maksymalnego wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w systemie elektroenergetycznym nie pojawiają się znaczne wahania w ilości energii spowodowane nieregularnością wytwarzanej energii z OZE.
Użytkownik końcowy ma możliwość ciągłego korzystania z energii 100% odnawialnej nawet gdy nie posiada własnej instalacji OZE.

Bilansowanie energii

100% Zielonej energii

System pozwala na bilansowanie energii pochodzącej z OZE poprzez optymalizację,
ekonomiczne i techniczne zarządzanie jej przepływem oraz zużyciem. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej, za pomocą agregowania energii do postaci łatwo i tanio akumulowalnej.

Partnerzy

Współpracujemy

InnovationAG od ponad 20 lat specjalizuje się w przebudowach i remontach pojazdów rajdowych i specjalnych. InnovationAG jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w branży technologicznej. Firma jest twórcą Huba Innowacji w Zgorzelcu, które powstało w celu umożliwienia rozwoju innowacyjnych pomysłów związanych z energetyką oraz wynalazków technologicznych. Ma za zadanie przyciąganie inicjatyw związanych z tworzeniem nowoczesnych technologii. W ramach Hub’a udostępnione jest nowoczesne laboratorium i warsztat, które są stale
rozbudowywane w nowe urządzenia zapewniające rozwój innowacyjnych
projektów.

Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej
Porozumienie pomiędzy lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi
oraz organizacjami pozarządowymi. Celami Klastra są:
- Stały i zrównoważony rozwój sektora energetyki odnawialnej,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu
- Skuteczna regulacja mocy w sieci – bilansowanie popytu i podaży
- Efektywny system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii
- Częściowe zabezpieczenie potrzeb energetycznych powiatu/członków klastra z wykorzystaniem OZE funkcjonujących na terenie powiatu
- Zużywanie 100% energii wytwarzanej w ramach Klastra na własne potrzeby
powiatu/członków klastra

- Zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców

Zespół

O nas

Project Manager w branży doradztwa strategicznego. Posiada wysokie kompetencje w zarządzaniu, w tym Zarządzaniu Projektami i Marketingu. Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych.
Agnieszka Spirydowicz
Prezes E-Power Control
Wdrażanie i utrzymanie architektury IT dla środowiska obliczeniowego E-Power Control. Integracja rozwiązań sprzętowych i programowych. Specjalista w High Performance Computing.

Adam Szmajdziński
Specjalista IT

Kontakt 

Skontaktuj się

  • office@e-powercontrol.com
  • +48 608 386 047